XXX sesja Rady Dzielnicy Grabówek z dnia 17 stycznia 2019 r.

XXX sesja  Rady Dzielnicy Grabówek odbędzie się w siedzibie rady w SP 17 przy ul. Grabowo 12, w dniu  17 stycznia  2019 r. o godz. 18.00.
 
 
Porządek obrad: 

1.  Otwarcie sesji – stwierdzenie  quorum.
2.  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3.  Przyjęcie rezygnacji p. Zenona Roda z funkcji przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Grabówek (§ 23 ust. 2 i 3 Statutu dzielnicy).
4. Podjęcie uchwały o przyjęciu rezygnacji przez cały Zarząd.
5. Wybór komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów przewodniczącego Zarządu i wiceprzewodniczących.
6. Przeprowadzenie wyborów nowego przewodniczącego i wiceprzewodniczących Zarządu dzielnicy i ogłoszenie wyników.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu Statutu Dzielnicy Grabówek
8. Inne sprawy organizacyjne.
9. Wolne wnioski i informacje.
10. Ustalenie terminu następnej sesji.                                                      
11. Zakończenie obrad.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Bożena Słowi
Data wytworzenia informacji: 09.01.2019
Data udostępnienia informacji: 09.01.2019