XXVIII sesja Rady Dzielnicy Grabówek z dnia 29 września 2022 r.

Działając na podstawie § 14 ust. 1 Statutu Dzielnicy Grabówek – przyjętego uchwałą Rady Miasta Gdyni nr VI/130/19 z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Grabówek ( Dz. Urz. Woj. Pom z dnia 25 stycznia 2019 roku poz. 478) zwołuję XXVII sesję Rady Dzielnicy Grabówek na dzień 29 września 2022 roku o godz. 18:00 w siedzibie RD Grabówek  Gdynia ul. Grabowo 12 ( budynek SP nr 17)
 
Proponuję przyjęcie następującego porządku obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji z dnia 01.09.2022 r.
5.Przyjęcie projektu uchwały w sprawie:
5.1  Planu Finansowego RD Grabówek na rok 2023
6. Informacja Przewodniczącej Zarządu o działalności Zarządu między sesjami
7. Wolne wnioski.
8. Ustalenie terminu kolejnej sesji.
9. Zakończenie obrad.
 
Przewodnicząca
Zarządu Dzielnicy Grabówek
Zofia Gregor

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Izabela Procelli-Szynwelska
Ostatnio zmodyfikował: Izabela Procelli-Szynwelska
Data wytworzenia informacji: 19.09.2022
Data udostępnienia informacji: 19.09.2022
Ostatnia aktualizacja: 19.09.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
19.09.2022 14:09 Aktualizacja treści Izabela Procelli-Szynwelska
19.09.2022 14:06 Aktualizacja treści Izabela Procelli-Szynwelska
19.09.2022 14:05 Aktualizacja treści Izabela Procelli-Szynwelska