XXVII sesja Rady Dzielnicy Grabówek z dnia 1 września 2022 r.

Działając na podstawie § 14 ust. 1 Statutu Dzielnicy Grabówek – przyjętego uchwałą rady Miasta Gdyni nr VI/130/19 z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie  uchwalenia Statutu Dzielnicy Grabówek ( Dz. Urz. Woj. Pom z dnia 25 stycznia 2019 roku poz. 478) zwołuję XXVII sesję Rady Dzielnicy Grabówek na dzień 1 września 2022 roku o godz. 18.00 w siedzibie RD Grabówek  Gdynia ul. Grabowo 12 (budynek SP nr 17)
 
Proponuję przyjęcie następującego porządku obrad:
 
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji z dnia 30.06.2022 r.
5.Przyjęcie projektów uchwał w sprawie:
5.1 przyjęcia rezygnacji z funkcji Wiceprzewodniczącego Zarządu Dzielnicy Grabówek;
5.2 powołania Komisji Skrutacyjnej do wyboru Wiceprzewodniczącego Zarządu Dzielnicy Grabówek;
5.3 wyboru Wiceprzewodniczącego Zarządu Dzielnicy Grabówek;
5.4 zmiany Uchwały Rady Dzielnicy Grabówek nr XV/32/2020 z dnia 3 grudnia 2020 listy zadań inwestycyjno-remontowych na lata 2019-2023;
5.5 projektu Planu Finansowego na rok 2023.
6. Informacja Przewodniczącej Zarządu o działalności Zarządu między sesjami.
7. Wolne wnioski.
8. Ustalenie terminu kolejnej sesji.
9. Zakończenie obrad.
 
Przewodnicząca
Zarządu Dzielnicy Grabówek
Zofia Gregor

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Magdalena Rezler-Dunajewska
Data wytworzenia informacji: 12.08.2022
Data udostępnienia informacji: 12.08.2022