XXVI sesja Rady Dzielnicy Grabówek z dnia 30 czerwca 2022 r.

Działając na podstawie § 14 ust. 1 Statutu Dzielnicy Grabówek – przyjętego uchwałą rady Miasta Gdyni nr VI/130/19 z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie  uchwalenia Statutu Dzielnicy Grabówek ( Dz. Urz. Woj. Pom z dnia 25 stycznia 2019 roku poz. 478) zwołuję XXVI sesję Rady Dzielnicy Grabówek na dzień 30 czerwca 2022 roku o godz. 18:00 w siedzibie RD Grabówek w Gdyni, przy ul. Grabowo 12  (budynek SP nr 17).
 
Proponuję przyjęcie następującego porządku obrad:
 
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania sesji oraz  zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji z dnia 19.05.2022 r.
5. Informacja Przewodniczącej Zarządu o działalności Zarządu między sesjami
6. Wolne wnioski.
7. Ustalenie terminu kolejnej sesji.
8. Zakończenie obrad.
 
Przewodnicząca
Zarządu Dzielnicy Grabówek
Zofia Gregor

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Izabela Procelli-Szynwelska
Ostatnio zmodyfikował: Izabela Procelli-Szynwelska
Data wytworzenia informacji: 20.06.2022
Data udostępnienia informacji: 20.06.2022
Ostatnia aktualizacja: 20.06.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
20.06.2022 09:50 Aktualizacja treści Izabela Procelli-Szynwelska
20.06.2022 09:49 Aktualizacja treści Izabela Procelli-Szynwelska