XXV sesja Rady Dzielnicy Grabówek z dnia 19 maja 2022 r.

Działając na podstawie § 14 ust. 1 Statutu Dzielnicy Grabówek – przyjętego uchwałą rady Miasta Gdyni nr VI/130/19 z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie  uchwalenia Statutu Dzielnicy Grabówek ( Dz. Urz. Woj. Pom z dnia 25 stycznia 2019 roku poz. 478) zwołuję XXV sesję Rady Dzielnicy Grabówek na dzień 19 maja 2022 roku o godz. 18.00 w siedzibie RD Grabówek SP nr 17, Gdynia ul. Grabowo 12
 
Proponuję przyjęcie następującego porządku obrad:
 
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania sesji oraz zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXIV sesji z dnia 03.03.2022 r.
5. Informacja Przewodniczącej Zarządu o działalności Zarządu między sesjami.
6. Wolne wnioski.
7. Ustalenie terminu kolejnej sesji.
8. Zakończenie obrad.
 
Przewodnicząca
Zarządu Dzielnicy Grabówek
Zofia Gregor

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Magdalena Rezler-Dunajewska
Ostatnio zmodyfikował: Magdalena Rezler-Dunajewska
Data wytworzenia informacji: 09.05.2022
Data udostępnienia informacji: 09.05.2022
Ostatnia aktualizacja: 09.05.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
09.05.2022 14:03 Aktualizacja treści Magdalena Rezler-Dunajewska