XXIV sesja Rady Dzielnicy Grabówek z dnia 3 marca 2022 r.

Działając na podstawie § 14 ust. 1 Statutu Dzielnicy Grabówek – przyjętego uchwałą rady Miasta Gdyni nr VI/130/19 z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie  uchwalenia Statutu Dzielnicy Grabówek ( Dz. Urz. Woj. Pom z dnia 25 stycznia 2019 roku poz. 478) zwołuję XXIV sesję Rady Dzielnicy Grabówek na dzień 3 marca 2022 roku o godz. 18.00
(sesja w systemie zdalnym)
 
Proponuję przyjęcie następującego porządku obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania sesji oraz jej zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXIII sesji z dnia 13.01.2022 r.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
5.1  przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2021;
5.2 uchwalenia rocznego sprawozdania z działalności Rady Dzielnicy za rok 2021.
6. Informacja Przewodniczącego Zarządu o działalności Zarządu między sesjami.
7. Wolne wnioski.
8. Ustalenie terminu kolejnej sesji.
9. Zakończenie obrad.
 
Przewodnicząca
Zarządu Dzielnicy Grabówek
Zofia Gregor

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Magdalena Rezler-Dunajewska
Ostatnio zmodyfikował: Magdalena Rezler-Dunajewska
Data wytworzenia informacji: 23.02.2022
Data udostępnienia informacji: 23.02.2022
Ostatnia aktualizacja: 23.02.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
23.02.2022 11:59 Dodanie informacji Magdalena Rezler-Dunajewska