XXIII sesja Rady Dzielnicy Grabówek z dnia 13 stycznia 2022 r.

Działając na podstawie § 14 ust. 1 Statutu Dzielnicy Grabówek – przyjętego uchwałą Rady Miasta Gdyni nr VI/130/19 z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Grabówek (Dz. Urz. Woj. Pom z dnia 25 stycznia 2019 roku poz. 478) zwołuję XXIII sesję Rady Dzielnicy Grabówek na dzień 13 stycznia 2022 roku o godz. 18.00
(sesja w systemie zdalnym)
 
Proponuję przyjęcie następującego porządku obrad:
 
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania sesji oraz jej zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXII sesji z dnia 25.11.2021 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie  wystąpienia z wnioskiem do Prezydenta Miasta Gdynia o przeniesienie niewykorzystanych w roku 2021 środków finansowych.
6. Informacja Przewodniczącego Zarządu o działalności Zarządu między sesjami.
7. Wolne wnioski.
8. Ustalenie terminu kolejnej sesji.
9. Zakończenie obrad.
 
Przewodnicząca
Zarządu Dzielnicy Grabówek
Zofia Gregor

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Magdalena Rezler-Dunajewska
Ostatnio zmodyfikował: Magdalena Rezler-Dunajewska
Data wytworzenia informacji: 05.01.2022
Data udostępnienia informacji: 05.01.2022
Ostatnia aktualizacja: 05.01.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
05.01.2022 11:10 Dodanie informacji Magdalena Rezler-Dunajewska