XXII sesja Rady Dzielnicy Grabówek z dnia 25 listopada 2021 r.

Działając na podstawie § 14 ust. 1 Statutu Dzielnicy Grabówek – przyjętego uchwałą rady Miasta Gdyni nr VI/130/19 z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie  uchwalenia Statutu Dzielnicy Grabówek ( Dz. Urz. Woj. Pom z dnia 25 stycznia 2019 roku poz. 478) zwołuję XXII sesję Rady Dzielnicy Grabówek na dzień 25 listopada 2021 roku o godz. 18.00
(sesja w systemie zdalnym)
 
Proponuję przyjęcie następującego porządku obrad:
 
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania sesji oraz jej zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXI sesji z dnia 30.09.2021 r.
5. Informacja Przewodniczącego Zarządu o działalności Zarządu między sesjami.
6. Wolne wnioski.
7. Ustalenie terminu kolejnej sesji.
8. Zakończenie obrad.
 
Przewodnicząca
Zarządu Dzielnicy Grabówek
Zofia Gregor

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Magdalena Rezler-Dunajewska
Ostatnio zmodyfikował: Magdalena Rezler-Dunajewska
Data wytworzenia informacji: 17.11.2021
Data udostępnienia informacji: 17.11.2021
Ostatnia aktualizacja: 17.11.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
17.11.2021 12:18 Dodanie informacji Magdalena Rezler-Dunajewska