XXI sesja Rady Dzielnicy Grabówek z dnia 30 września 2021 r.

Działając na podstawie § 14 ust. 1 Statutu Dzielnicy Grabówek – przyjętego uchwałą rady Miasta Gdyni nr VI/130/19 z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie  uchwalenia Statutu Dzielnicy Grabówek ( Dz. Urz. Woj. Pom z dnia 25 stycznia 2019 roku poz. 478) zwołuję XXI sesję Rady Dzielnicy Grabówek na dzień 30 września 2021 roku o godz. 18:00 w SP nr 17 Gdynia, ul. Grabowo 12, z zachowaniem obostrzeń sanitarno-epidemiologicznych.
 
Proponuję przyjęcie następującego porządku obrad:
 
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania sesji oraz jej zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XX sesji z dnia 02.09.2021 r.
5. Informacja Przewodniczącego Zarządu o działalności Zarządu między sesjami.
6. Przyjęcie uchwały w sprawie Planu Finansowego RD Grabówek na rok 2022.
7. Wolne wnioski.
8. Ustalenie terminu kolejnej sesji.
9. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca
Zarządu Dzielnicy Grabówek
Zofia Gregor

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Izabela Procelli-Szynwelska
Data wytworzenia informacji: 20.09.2021
Data udostępnienia informacji: 20.09.2021