XVIII sesja Rady Dzielnicy Grabówek z dnia 20 kwietnia 2021 r.

Działając na podstawie § 14 ust. 1 Statutu Dzielnicy Grabówek – przyjętego uchwałą rady Miasta Gdyni nr VI/130/19 z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Grabówek (Dz. Urz. Woj. Pom z dnia 25 stycznia 2019 roku poz. 478) zwołuję XVIII sesję Rady Dzielnicy Grabówek na dzień 20 kwietnia 2021 r. na godz. 18:00.
(sesja w systemie zdalnym)
 
Proponuję przyjęcie następującego porządku obrad:
 
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania sesji oraz jej zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XVII sesji z dnia 04.03.2021 r.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
5.1. przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2020,
5.2. uchwalenia rocznego sprawozdania z działalności Rady Dzielnicy za rok 2020.
6. Informacja Przewodniczącej Zarządu o działalności Zarządu między sesjami.
7. Dyskusja na temat wariantów ruchu na ul. Kapitańskiej zaproponowane przez Referat Organizacji Ruchu UM.
8. Wolne wnioski.
9. Ustalenie terminu kolejnej sesji.
10. Zakończenie obrad.
 
Przewodnicząca
Zarządu Dzielnicy Grabówek
Zofia Gregor

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Ewa Mącik
Ostatnio zmodyfikował: Ewa Mącik
Data wytworzenia informacji: 07.04.2021
Data udostępnienia informacji: 07.04.2021
Ostatnia aktualizacja: 12.04.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
12.04.2021 12:14 Aktualizacja treści Ewa Mącik
12.04.2021 12:12 Aktualizacja treści Ewa Mącik