XVI sesja Rady Dzielnicy Grabówek z dnia 18 stycznia 2021 r.

Działając na podstawie § 14 ust. 1 Statutu Dzielnicy Grabówek – przyjętego uchwałą rady Miasta Gdyni nr VI/130/19 z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie : uchwalenia Statutu Dzielnicy Grabówek ( Dz. Urz. Woj. Pom z dnia 25 stycznia 2019 roku poz. 478) zwołuję online XVI sesję Rady Dzielnicy Grabówek na dzień 18 stycznia 2021 r. na godz. 18:00
 
Proponuję przyjęcie następującego porządku obrad:
 
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania sesji oraz jej zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XV sesji z dnia 03.12.2020 r.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
5.1. zmiany uchwały nr XV/33/2020 Rady Dzielnicy Grabówek z dnia 3 grudnia 2020 r.,
5.2. upoważnienia Zarządu Dzielnicy Grabówek do wydawania opinii dotyczących stałej organizacji ruchu.
6. Informacja Przewodniczącej Zarządu o działalności Zarządu między sesjami.
7. Wolne wnioski.
8. Ustalenie terminu kolejnej sesji.
9. Zakończenie obrad.
 
Przewodnicząca
Zarządu Dzielnicy Grabówek
Zofia Gregor

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Ewa Mącik
Data wytworzenia informacji: 31.12.2020
Data udostępnienia informacji: 31.12.2020