XV sesja Rady Dzielnicy Grabówek z dnia 3 grudnia 2020 r.

Działając na podstawie § 14 ust. 1 Statutu Dzielnicy Grabówek – przyjętego uchwałą rady Miasta Gdyni nr VI/130/19 z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Grabówek (Dz. Urz. Woj. Pom z dnia 25 stycznia 2019 roku poz. 478) zwołuję XV sesję Rady Dzielnicy Grabówek na dzień 3 grudnia 2020 r. na godz. 18:00
(sesja w trybie zdalnym)
 
Proponuję przyjęcie następującego porządku obrad:
 
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania sesji oraz jej zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XIV sesji z dnia 01.10.2020 r.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
5.1. zatwierdzenia w drodze konsultacji z mieszkańcami listy zadań inwestycyjno-remontowych na lata 2019-2023 wraz z ich priorytetami,
5.2. wystąpienia z wnioskiem do Prezydenta Miasta Gdynia o przeniesienie niewykorzystanych w roku 2020 środków finansowych.
6. Informacja Przewodniczącej Zarządu o działalności Zarządu między sesjami.
7. Wolne wnioski.
8. Ustalenie terminu kolejnej sesji.
9. Zakończenie obrad.
 
Przewodnicząca
Zarządu Dzielnicy Grabówek
Zofia Gregor

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Ewa Mącik
Ostatnio zmodyfikował: Magdalena Rezler-Dunajewska
Data wytworzenia informacji: 23.11.2020
Data udostępnienia informacji: 23.11.2020
Ostatnia aktualizacja: 24.11.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
24.11.2020 09:40 Korekta Magdalena Rezler-Dunajewska
23.11.2020 11:14 Aktualizacja treści Ewa Mącik