XIX sesja Rady Dzielnicy Grabówek w dniu 10 czerwca 2021 r.


 
Działając na podstawie § 14 ust. 1 Statutu Dzielnicy Grabówek – przyjętego uchwałą rady Miasta Gdyni nr VI/130/19 z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie  uchwalenia Statutu Dzielnicy Grabówek ( Dz. Urz. Woj. Pom z dnia 25 stycznia 2019 roku poz. 478) zwołuję XIX sesję Rady Dzielnicy Grabówek na dzień 10 czerwca 2021 roku na godz. 18:00.
(sesja w systemie zdalnym)
 
Proponuję przyjęcie następującego porządku obrad:
 
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania sesji oraz jej zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XVIIII sesji z dnia 20.04.2021 r.
5. Informacja Przewodniczącego Zarządu o działalności Zarządu między sesjami.
6. Wolne wnioski
7. Ustalenie terminu kolejnej sesji.
8. Zakończenie obrad.
 
 
Przewodnicząca
Zarządu Dzielnicy Grabówek
Zofia Gregor

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Izabela Procelli-Szynwelska
Ostatnio zmodyfikował: Izabela Procelli-Szynwelska
Data wytworzenia informacji: 31.05.2021
Data udostępnienia informacji: 31.05.2021
Ostatnia aktualizacja: 07.06.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
07.06.2021 10:28 Aktualizacja treści Izabela Procelli-Szynwelska
31.05.2021 17:19 Aktualizacja treści Izabela Procelli-Szynwelska