XIV sesja Rady Dzielnicy Grabówek z dnia 1 października 2020 r.

Działając na podstawie § 14 ust. 1 Statutu Dzielnicy Grabówek – przyjętego uchwałą Rady Miasta Gdyni nr VI/130/19 z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Grabówek (Dz. Urz. Woj. Pom z dnia 25 stycznia 2019 roku poz. 478) zwołuję XIV sesję Rady Dzielnicy Grabówek na dzień 1 października 2020 r. o godz. 18:00 w siedzibie Rady Dzielnicy Grabówek mieszczącej się w Szkole Podstawowej nr 17 przy ul. Grabowo 12 w Gdyni
(sesja w reżimie sanitarnym bez udziału mieszkańców)
 
Proponuję przyjęcie następującego porządku obrad:
 
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania sesji oraz jej zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XIII sesji z dnia 03.09.2020 r.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
5.1. zmiany w Planie Finansowym Rady Dzielnicy Grabówek na rok 2020,
5.2. przyjęcia  Planu Finansowego  Rady Dzielnicy Grabówek na rok 2021.
6. Informacja Przewodniczącego Zarządu o działalności Zarządu między sesjami.
7. Wolne wnioski.
8. Ustalenie terminu kolejnej sesji.
9. Zakończenie obrad.
 
Przewodnicząca
Zarządu Dzielnicy Grabówek
Zofia Gregor

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Ewa Mącik
Data wytworzenia informacji: 21.09.2020
Data udostępnienia informacji: 21.09.2020