XIII sesja Rady Dzielnicy Grabówek z dnia 3 września 2020 r.

Porządek XIII sesji Rady Dzielnicy Grabówek
w dniu 3 września 2020, godz. 18:00
w siedzibie RD Grabówek, Gdynia ul. Grabowo 12, SP nr 17
 
 
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania sesji oraz jej zdolności do podejmowania uchwał (kworum).
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 04.06.2020 r.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
5.1. zmiany uchwały nr XII/23/2020 z dnia 4 czerwca 2020 roku w zakresie rezygnacji z zadania,
5.2. przyjęcia projektu Planu Finansowego Rady Dzielnicy Grabówek na rok 2021.
6. Informacja Przewodniczącego Zarządu o działalności Zarządu między sesjami.
7. Wolne wnioski.
8. Ustalenie terminu kolejnej sesji.
9. Zakończenie obrad.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Ewa Mącik
Data wytworzenia informacji: 10.08.2020
Data udostępnienia informacji: 10.08.2020