XII sesja Rady Dzielnicy Grabówek z dnia 4 czerwca 2020 r.

Działając na podstawie par. 14 ust. 2 Statutu Dzielnicy Grabówek przyjętego Uchwałą Rady Miasta Gdyni nr V/135/19 z dnia 23 stycznia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. poz. 478), zwołuję sesję Rady Dzielnicy Grabówek na dzień 04 czerwca 2020 r. , o godz. 18:00 w siedzibie Rady Dzielnicy Grabówek, tj. przy ul. Grabowo 12 w Gdyni, sala SP nr 17.
 
Proponuję przyjęcie w dniu 04 czerwca 2020r. następującego porządku obrad:
 
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania sesji oraz jej zdolności do podejmowania uchwał (kworum).
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 27.02.2020 r.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
5.1 wnioskowania do Prezydenta Miasta Gdyni o przywrócenie funkcjonowania linii trolejbusowej nr 27 w niedziele i święta,
5.2 powierzenia radnej/radnemu zadania współredagowania strony internetowej,
5.3 zmiany Uchwały w sprawie wskazania listy zadań inwestycyjno – remontowych na lata 2019-2023,
5.4 uchylenia Uchwały nr IX/18/2019 z dnia 12 grudnia 2019,
5.5 projektu uchwały w sprawie przyjęcia wg priorytetu listy zadań inwestycyjno -remontowych na lata 2019-2023,
5.6 przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2019,
5.7 uchwalenia rocznego sprawozdania z działalności Rady za rok 2019.
6. Informacja Przewodniczącego Zarządu o działalności Zarządu między sesjami.
7. Wolne wnioski.
8. Ustalenie terminu kolejnej sesji.
9. Zakończenie obrad.
 
Przewodnicząca Rady Miasta Gdyni
 
Joanna Zielińska

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Inez Heine
Ostatnio zmodyfikował: Ewa Mącik
Data wytworzenia informacji: 25.05.2020
Data udostępnienia informacji: 25.05.2020
Ostatnia aktualizacja: 27.05.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
27.05.2020 09:03 Aktualizacja treści Ewa Mącik
25.05.2020 11:04 Aktualizacja treści Inez Heine
25.05.2020 11:01 Dodanie informacji Inez Heine