XII sesja Rady Dzielnicy Grabówek z dnia 12 marca 2020 r. - odwołana

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców Gdyni, w związku z ryzykiem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2, decyzją Wojciecha Szczurka, Prezydenta Miasta Gdyni do końca marca 2020 r. odwołane zostają wszystkie:
- sesje Rad Dzielnic,
- spotkania Zarządów Rad Dzielnic,
- dyżury radnych i spotkania z mieszkańcami.Porządek obrad
XII sesji RADY DZIELNICY GRABÓWEK
z dnia 12 marca 2020 r.
(Miejsce obrad: Szkoła Podstawowa Nr 17, ul. Grabowo 12, godz. 18:00)
  
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Projekt uchwały w sprawie wnioskowania do Prezydenta Miasta Gdyni o przywrócenie funkcjonowania linii 27 w niedziele i święta.
5. Projekt uchwały w sprawie powierzenia radnej/radnemu zadania współredagowania strony internetowej dedykowanej gdyńskim dzielnicom oraz w sprawie komunikacji, materiałów graficznych (plakaty, ulotki), a także promocji wydarzeń w dzielnicy.
6. Informacja Przewodniczącego Zarządu o działalności Zarządu między sesjami.
7. Wolne wnioski.
8. Ustalenie terminu kolejnej sesji.
9. Zakończenie obrad.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Magdalena Rezler-Dunajewska
Ostatnio zmodyfikował: Ewa Mącik
Data wytworzenia informacji: 05.03.2020
Data udostępnienia informacji: 09.03.2020
Ostatnia aktualizacja: 12.03.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
12.03.2020 08:30 Aktualizacja treści Ewa Mącik
12.03.2020 08:29 Aktualizacja treści Ewa Mącik
09.03.2020 13:27 Aktualizacja treści Ewa Mącik
09.03.2020 09:39 Aktualizacja treści Magdalena Rezler-Dunajewska