XI sesja Rady Dzielnicy Grabówek z dnia 27 lutego 2020 r.

Porządek obrad
XI sesji Rady Dzielnicy Grabówek
z dnia 27 lutego 2020 roku
(Miejsce obrad: SP Nr 52, ul. Okrzei 6, godz. 18:00)
 
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Projekt uchwały w sprawie wnioskowania do Prezydenta Miasta Gdyni o przywrócenie funkcjonowania linii 27 w niedziele i święta.
5. Projekt uchwały w sprawie powierzenia radnej/radnemu zadania współredagowania strony internetowej dedykowanej gdyńskim dzielnicom oraz w sprawie komunikacji, materiałów graficznych (plakaty, ulotki), a także promocji wydarzeń w dzielnicy.
6. Informacja Przewodniczącego Zarządu o działalności Zarządu między sesjami.
7. Wolne wnioski.
8. Ustalenie terminu kolejnej sesji.
9. Zakończenie obrad.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Ewa Mącik
Ostatnio zmodyfikował: Ewa Mącik
Data wytworzenia informacji: 12.02.2020
Data udostępnienia informacji: 12.02.2020
Ostatnia aktualizacja: 13.02.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
13.02.2020 12:29 Aktualizacja treści Ewa Mącik
12.02.2020 13:17 Aktualizacja treści Ewa Mącik