X sesja Rady Dzielnicy Grabówek z dnia 22 stycznia 2020 r.

Porządek obrad
sesji Rady Dzielnicy Grabówek
z dnia 22 stycznia 2020 r. godz. 18:00
(Miejsce obrad: siedziba Rady Dzielnicy Grabówek w SP Nr 17)
 
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii nt. likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 52 przy ul. Okrzei 6 w Gdyni.
5. Informacja Przewodniczącego Zarządu o działalności Zarządu między sesjami.
6. Wolne wnioski.
7. Ustalenie terminu kolejnej sesji.
8. Zakończenie obrad.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Ewa Mącik
Ostatnio zmodyfikował: Ewa Mącik
Data wytworzenia informacji: 14.01.2020
Data udostępnienia informacji: 14.01.2020
Ostatnia aktualizacja: 16.01.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
16.01.2020 13:45 Aktualizacja treści Ewa Mącik
15.01.2020 10:40 Aktualizacja treści Ewa Mącik