VIII sesja Rady Dzielnicy Grabówek z dnia 21 listopada 2019 r.

PORZĄDEK OBRAD
VIII SESJI RADY DZIELNICY GRABóWEK
z dnia 21 listopada 2019
(Miejsce obrad: siedziba Rady Dzielnicy Grabówek w SP Nr 17, s. 16, godz. 18:00)
 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Podjęcie Uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem o przyznanie nagrody dla pracownika służby zdrowia oraz uchylenie Uchwały Nr VI/11/2019.
5. Podjęcie Uchwały w sprawie powierzenia reprezentowania Rady Dzielnicy w grupie roboczej do pracach nad zmianami do statutów dzielnic.
6. Podjęcie Uchwały w sprawie podania propozycji zamierzeń do realizacji w latach 2019 - 2023 w ramach zadań inwestycyjno-remontowych.
7. Informacja Przewodniczącego Zarządu o działalności Zarządu między sesjami.
8. Wolne wnioski.
9. Ustalenie terminu kolejnej sesji.
10. Zakończenie obrad.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Ewa Mącik
Ostatnio zmodyfikował: Ewa Mącik
Data wytworzenia informacji: 06.11.2019
Data udostępnienia informacji: 06.11.2019
Ostatnia aktualizacja: 06.11.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
06.11.2019 14:32 Aktualizacja treści Ewa Mącik
06.11.2019 14:31 Aktualizacja treści Ewa Mącik