VII sesja Rady Dzielnicy Grabówek z dnia 3 października 2019 r.

Porządek obrad
VII sesji Rady Dzielnicy Grabówek
z dnia 3 października 2019 roku
(Miejsce obrad: siedziba Rady Dzielnicy Grabówek w SP Nr 17, godz. 18:00)
 
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja Przewodniczącego Zarządu o działalności Zarządu między sesjami.
5. Podjęcie uchwały w sprawie Planu Finansowego na rok 2020.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii na temat projektu zmiany organizacji ruchu.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przeniesienia środków.
8. Dyskusja radnych na temat wydatkowania funduszy na zadania inwestycyjne.
9. Wolne wnioski.
10. Ustalenie terminu kolejnej sesji.
11. Zakończenie obrad.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Ewa Mącik
Data wytworzenia informacji: 26.09.2019
Data udostępnienia informacji: 26.09.2019