VI sesja Rady Dzielnicy Grabówek z dnia 4 września 2019 r.

Porządek obrad
sesji Rady Dzielnicy Grabówek
z dnia 4 września 2019 roku
(Miejsce obrad: siedziba Rady Dzielnicy Grabówek w SP Nr 17, godz. 18:00)
 
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Podjęcie uchwały w sprawie Projektu Planu Finansowego na rok 2020.
5. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany zadania - Przedszkole Nr 8.
6. Informacja Przewodniczącego Zarządu o działalności Zarządu między sesjami.
7. Wolne wnioski.
8. Ustalenie terminu kolejnej sesji.
9. Zakończenie obrad.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Ewa Mącik
Data wytworzenia informacji: 29.08.2019
Data udostępnienia informacji: 29.08.2019