V sesja Rady Dzielnicy Grabówek z dnia 27 sierpnia 2019 r.

Porządek obrad
V sesji rady dzielnicy Grabówek
z dnia 27 sierpnia 2019 roku (miejsce obrad: SP Nr 17, godz. 18:00)

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia Projektu Planu Finansowego na rok 2020.
5. Informacja Przewodniczącej Zarządu o działalności Zarządu między sesjami.
6. Wolne wnioski.
7. Ustalenie terminu kolejnej sesji.
8. Zakończenie obrad.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Ewa Mącik
Data wytworzenia informacji: 19.08.2019
Data udostępnienia informacji: 19.08.2019