IX sesja Rady Dzielnicy Grabówek z dnia 12 grudnia 2019 r.

Porządek obrad
IX sesji Rady Dzielnicy Grabówek
z dnia 12 grudnia 2019 roku
(Miejsce obrad: siedziba Rady Dzielnicy Grabówek w SP Nr 17, godz. 18:00, s. 16)
 
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do „Dzielnicowego programu bezpieczeństwa poprzez wymianę opraw na LED w lampach drogowych” w ramach zadań inwestycyjno-remontowych Rady Dzielnicy Grabówek przewidzianych do realizacji w latach 2019 – 2023.  
5. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Prezydenta Miasta Gdyni o przeniesienie niewykorzystanych środków Rady Dzielnicy z roku 2019 na rok 2020.
6. Ustalenia dyżurów radnych.
7. Informacja Przewodniczącego Zarządu o działalności Zarządu między sesjami.
8. Wolne wnioski.
9. Ustalenie terminu kolejnej sesji.
10. Zakończenie obrad.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Ewa Mącik
Ostatnio zmodyfikował: Ewa Mącik
Data wytworzenia informacji: 09.12.2019
Data udostępnienia informacji: 09.12.2019
Ostatnia aktualizacja: 14.01.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
14.01.2020 12:20 Aktualizacja treści Ewa Mącik
09.12.2019 10:31 Aktualizacja treści Ewa Mącik