IV sesja Rady Dzielnicy Grabówek z dnia 15 lipca 2019 r.

Porządek obrad
IV sesji rady dzielnicy Grabówek
z dnia 15 lipca 2019 roku (miejsce obrad: SP Nr 17, godz. 18:00)
 
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Podjęcie Uchwały w sprawie wydania opinii nt. modernizacji boiska piaskowego przy SP 17.
5. Informacja Przewodniczącego Zarządu o działalności Zarządu między sesjami.
6. Wolne wnioski.
7. Ustalenie terminu kolejnej sesji.
8. Zakończenie obrad.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Ewa Mącik
Ostatnio zmodyfikował: Ewa Mącik
Data wytworzenia informacji: 11.07.2019
Data udostępnienia informacji: 11.07.2019
Ostatnia aktualizacja: 11.07.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
11.07.2019 13:49 Aktualizacja treści Ewa Mącik
11.07.2019 13:49 Aktualizacja treści Ewa Mącik