III sesja Rady Dzielnicy Grabówek z dnia 4 czerwca 2019 r.

Porządek obrad III sesji
Rady Dzielnicy Grabówek
zwołanej na dzień 4.06.2019, godz. 18.00 w siedzibie Rady
 
1. Przywitanie, stwierdzenie quorum, otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad i jego przyjęcie.
3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie powołania komisji.
5. Informacje zarządu, sprawy bieżące.
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie sesji.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Ewa Mącik
Data wytworzenia informacji: 29.05.2019
Data udostępnienia informacji: 29.05.2019