XXVIII sesja Rady Dzielnicy Działki Leśne z dnia 10 stycznia 2023 r.

Zwołuję XXVIII sesję Rady Dzielnicy Działki Leśne na dzień 10 stycznia 2023 r., o godzinie 18:00 w siedzibie Rady Dzielnicy, w Gdyni przy ul. Wolności 22B (budynek II Liceum Ogólnokształcącego).
 
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia do Prezydenta Miasta Gdyni z wnioskiem o przeniesienie na rok 2023 niewykorzystanych w roku 2022 statutowych środków finansowych Dzielnicy Działki Leśne.
5. Omówienie bieżących pism i spraw.
6. Ustalenie terminu następnej sesji.
7. Wolne wnioski.
8. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Zarządu Dzielnicy
Wojciech Jankowski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Magdalena Rezler-Dunajewska
Data wytworzenia informacji: 02.01.2023
Data udostępnienia informacji: 02.01.2023