XXVII sesja Rady Dzielnicy Działki Leśne z dnia 29 listopada 2022 r.

Zwołuję XXVII sesję Rady Dzielnicy Działki Leśne na dzień 29 listopada 2022 r., o godzinie 18:00 w siedzibie Rady Dzielnicy, w Gdyni przy ul. Wolności 22B (budynek II Liceum Ogólnokształcącego).
 
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji.
4. Omówienie bieżących pism i spraw.
5. Ustalenie terminu następnej sesji.
6. Wolne wnioski.
7. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Zarządu Dzielnicy
Wojciech Jankowski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Magdalena Rezler-Dunajewska
Data wytworzenia informacji: 18.11.2022
Data udostępnienia informacji: 18.11.2022