XXIX Sesja Rady Dzielnicy Działki Leśne z dnia 4 października 2017 r.

XXIX Sesja Rady Dzielnicy Działki Leśne w dniu 4 październik 2017r.
Działając na podstawie par. 14 pkt 1 Statutu Dzielnicy Działki Leśne - przyjętego uchwałą Rady Miasta Gdyni nr XXIII/508/04 z 22 września 2004r. w sprawie „Statutu Dzielnicy Działki Leśne” (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2004 r. Nr. 146 poz 2603 z późn. zm.[1])


zwołuję XXIX sesję Rady Dzielnicy Działki Leśne na dzień 4 paździenik 2017 r., o godzinie 18.00 w siedzibie Rady Dzielnicy Działki Leśne przy ul. Witomińskiej 8 w Gdyni.

Proponuję przyjęcie następującego porządku obrad sesji:
 
1. Otwarcie Sesji,
2. Przyjęcie porządku obrad,
3. Przyjęcie protokołu XXIII Sesji,
4. Informacja o pracy Zarządu Dzielnicy,
5. Omówienie bieżących pism i spraw,
6. Przyjęcie uchwały w sprawie Planu Finansowego dzielnicy na rok 2018,
7. Ustalenie terminów posiedzeń komisji,
8. Ustalenie dyżurów radnych,
9. Ustalenie terminu następnej Sesji,
10. Wolne wnioski,
11. Zakończenie obrad.
 
 
Przewodniczący Zarządu Dzielnicy
Wojciech Jankowski


[1] zmiany: Dz. Urz. Woj. Pom. z 2006r. Nr 103, poz. 2094, Dz. Urz. Woj. Pom. z 2008 r. Nr 23 poz. 642, Dz. Urz. Woj. Pom. z 2010 r. Nr 130 poz. 2505, Dz. Urz. Woj. Pom. z 2010 r. Nr 155 poz. 2997, Dz. Urz. Woj. Pom. z 2014 r. poz. 3045, Dz. Urz. Woj. Pom. z 2015 r. poz. 92

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Ostatnio zmodyfikował: Dorota Nelke
Data wytworzenia informacji: 28.09.2017
Data udostępnienia informacji: 28.09.2017
Ostatnia aktualizacja: 29.09.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
29.09.2017 10:45 Korekta Dorota Nelke