XXIX sesja Rady Dzielnicy Działki Leśne z dnia 28 marca 2023 r.

Zwołuję XXIX sesję Rady Dzielnicy Działki Leśne na dzień 28 marca 2023 r., o godzinie 18:00 w siedzibie Rady Dzielnicy, w Gdyni przy ul. Wolności 22B (budynek II Liceum Ogólnokształcącego).
 
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji.
4. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
4.1 uchwalenia sprawozdania z działalności Rady Dzielnicy Działki Leśne za rok 2022;
4.2 przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Dzielnicy Działki Leśne za rok 2022.
5. Omówienie bieżących pism i spraw.
6. Ustalenie terminu następnej sesji.
7. Wolne wnioski.
8. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Zarządu Dzielnicy
Wojciech Jankowski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Izabela Procelli-Szynwelska
Data wytworzenia informacji: 20.03.2023
Data udostępnienia informacji: 20.03.2023