XXIX Sesja Rady Dzielnicy Działki Leśne w dniu 25 kwietnia 2018 r.

XXIX Sesja Rady Dzielnicy Działki Leśne w dniu 25 kwiecień 2018r.
Działając na podstawie par. 14 pkt 1 Statutu Dzielnicy Działki Leśne (tekst jedn. Dz. Urz. Woj. Pom. z 2018 r. poz.700)

zwołuję XXIX sesję Rady Dzielnicy Działki Leśne na dzień 25 kwiecień 2018 r., o godzinie 18.00 w siedzibie Rady Dzielnicy Działki Leśne przy ul. Witomińskiej 8 w Gdyni.

Proponuję przyjęcie następującego porządku obrad sesji:
 
1. Otwarcie Sesji,
2. Przyjęcie porządku obrad,
3. Przyjęcie protokołu XXVIII Sesji,
4. Informacja o pracy Zarządu Dzielnicy,
5. Omówienie bieżących pism i spraw,
6. Podjęcie uchwały zmieniającej Plan Finansowy dzielnicy na rok 2018,
7. Podjęcie uchwały o przystąpieniu do konkursu „Przyjazna Dzielnica”,
6. Ustalenie terminów posiedzeń komisji,
8. Ustalenie dyżurów radnych,
9. Ustalenie terminu następnej Sesji,
10. Wolne wnioski,
11. Zakończenie obrad.
 
 
Przewodniczący Zarządu Dzielnicy
Wojciech Jankowski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Ostatnio zmodyfikował: Michał Kowalski
Data wytworzenia informacji: 19.04.2018
Data udostępnienia informacji: 19.04.2018
Ostatnia aktualizacja: 19.04.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
19.04.2018 09:21 zatwierdzenie Michał Kowalski