XXIV sesja Rady Dzielnicy Działki Leśne z dnia 14 czerwca 2022 r.

Zwołuję XXIV sesję Rady Dzielnicy Działki Leśne na dzień 14 czerwca 2022 r., o godzinie 18.00  w II Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Wolności 22B.
 
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie kworum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXIII Sesji.
4. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
4.1 wskazania do realizacji listy zadań inwestycyjno-remontowych na lata 2019 – 2023.
4.2 zmiany Planu Finansowego Dzielnicy Działki Leśne na rok 2022.
4.3 uchwalenia sprawozdania z działalności Rady Dzielnicy Działki Leśne za rok 2021.
4.4 przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Dzielnicy Działki Leśne za rok 2021.
5. Omówienie bieżących pism i spraw.
6. Ustalenie terminu następnej Sesji.
7. Wolne wnioski.
8. Zakończenie obrad.

 
Przewodniczący Zarządu Dzielnicy
Wojciech Jankowski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Magdalena Rezler-Dunajewska
Ostatnio zmodyfikował: Magdalena Rezler-Dunajewska
Data wytworzenia informacji: 07.06.2022
Data udostępnienia informacji: 07.06.2022
Ostatnia aktualizacja: 07.06.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
07.06.2022 12:33 Aktualizacja treści Magdalena Rezler-Dunajewska