XXIII sesja Rady Dzielnicy Działki Leśne z dnia 6 września 2017 r.

XXIII Sesja Rady Dzielnicy Działki Leśne w dniu 6 września 2017r.
Działając na podstawie par. 14 pkt 1 Statutu Dzielnicy Działki Leśne - przyjętego uchwałą Rady Miasta Gdyni nr XXIII/508/04 z 22 września 2004r. w sprawie „Statutu Dzielnicy Działki Leśne” (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2004 r. Nr. 146 poz 2603 z późn. zm.[1])

zwołuję XXIII sesję Rady Dzielnicy Działki Leśne na dzień 6 września 2017 r., o godzinie 18.00 w siedzibie Rady Dzielnicy Działki Leśne przy ul. Witomińskiej 8 w Gdyni.

Proponuję się przyjęcie następującego porządku obrad sesji:
 
1. Otwarcie Sesji,
2. Przyjęcie porządku obrad,
3. Przyjęcie protokołu XXII Sesji,
4. Informacja o pracy Zarządu Dzielnicy,
5. Omówienie bieżących pism i spraw,
6. Przyjęcie uchwały zmieniającej Plan Finansowy dzielnicy Działki Leśne na rok 2017,
7. Przyjęcie uchwały w sprawie projektu Planu Finansowego dzielnicy na rok 2018,
8. Ustalenie terminów posiedzeń komisji,
9. Ustalenie dyżurów radnych,
10. Ustalenie terminu następnej Sesji,
11. Wolne wnioski,
12. Zakończenie obrad.
 


[1] zmiany: Dz. Urz. Woj. Pom. z 2006r. Nr 103, poz. 2094, Dz. Urz. Woj. Pom. z 2008 r. Nr 23 poz. 642, Dz. Urz. Woj. Pom. z 2010 r. Nr 130 poz. 2505, Dz. Urz. Woj. Pom. z 2010 r. Nr 155 poz. 2997, Dz. Urz. Woj. Pom. z 2014 r. poz. 3045, Dz. Urz. Woj. Pom. z 2015 r. poz. 92

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Ostatnio zmodyfikował: Michał Kowalski
Data wytworzenia informacji: 31.08.2017
Data udostępnienia informacji: 31.08.2017
Ostatnia aktualizacja: 31.08.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
31.08.2017 09:32 Korekta Michał Kowalski