XXIII sesja Rady Dzielnicy Działki Leśne z dnia 5 kwietnia 2022 r.

Zwołuję XXIII sesję Rady Dzielnicy Działki Leśne na dzień 5 kwietnia 2022 r., o godzinie 18.00 w II Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Wolności 22B.
 
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie kworum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXII Sesji.
4. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
4.1 zmiany treści Uchwały nr XIII/26/2020 z dnia 29 września 2020 roku Rady Dzielnicy Działki Leśne.
4.2 przyjęcia listy zadań inwestycyjno-remontowych wg priorytetu, wskazanych we wstępnej liście zadań inwestycyjno-remontowych na lata 2019 – 2023 przez Radę Dzielnicy Działki Leśne.
4.3 wystąpienia do Prezydenta Miasta Gdyni z wnioskiem o ogłoszenie konsultacji społecznych listy zadań inwestycyjno-remontowych na lata 2019 – 2023.
5. Omówienie bieżących pism i spraw.
6. Ustalenie terminu następnej Sesji.
7. Wolne wnioski.
8. Zakończenie obrad.
 
Przewodniczący Zarządu Dzielnicy
Wojciech Jankowski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Magdalena Rezler-Dunajewska
Ostatnio zmodyfikował: Magdalena Rezler-Dunajewska
Data wytworzenia informacji: 28.03.2022
Data udostępnienia informacji: 28.03.2022
Ostatnia aktualizacja: 07.06.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
07.06.2022 12:34 Korekta Magdalena Rezler-Dunajewska