XXII sesja Rady Dzielnicy Działki Leśne z dnia 18 stycznia 2022 r

Zwołuję XXII sesję Rady Dzielnicy Działki Leśne na dzień 18 stycznia 2022 r., o godzinie 18:00 trybie zdalnym.
 
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie kworum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXI Sesji.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia do Prezydenta Miasta Gdyni z wnioskiem o przeniesienie na rok 2022 niewykorzystanych w roku 2021 statutowych środków finansowych Dzielnicy Działki Leśne.
5. Omówienie bieżących pism i spraw.
6. Ustalenie terminu następnej Sesji.
7. Wolne wnioski.
8. Zakończenie obrad.
 
Przewodniczący Zarządu Dzielnicy
Wojciech Jankowski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Izabela Procelli-Szynwelska
Data wytworzenia informacji: 10.01.2022
Data udostępnienia informacji: 10.01.2022