XXI sesja Rady Dzielnicy Działki Leśne w dniu 23 listopada 2021 r.

Zwołuję XXI sesję Rady Dzielnicy Działki Leśne na dzień 23 listopada 2021 r., o godzinie 18.00  w budynku Szkoły Podstawowej nr 26, przy ul. Tatrzańskiej 40 w Gdyni.
Sesja odbędzie się z zachowaniem obowiązujących zasad  bezpieczeństwa.
 
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XX sesji.
4. Omówienie bieżących pism i spraw.
5. Ustalenie terminu następnej sesji.
6. Wolne wnioski.
7. Zakończenie obrad.
 
Przewodniczący Zarządu Dzielnicy
Wojciech Jankowski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Magdalena Rezler-Dunajewska
Data wytworzenia informacji: 17.11.2021
Data udostępnienia informacji: 17.11.2021