XVI sesja Rady Dzielnicy Działki Leśne z dnia 16 marca 2021 r.

Zwołuję XVI sesję Rady Dzielnicy Działki Leśne na dzień 16 marca 2021 r. na godz. 18:00 w trybie zdalnym.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XV sesji.
4. Podjęcie uchwał w sprawach:
4.1. uchwalenia sprawozdania z działalności Rady Dzielnicy Działki Leśne za rok 2020,
4.2. przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Dzielnicy Działki Leśne za rok 2020,
4.3. zmiany Planu Finansowego Dzielnicy Działki Leśne na rok 2021,
4.4. wydania opinii Rady Dzielnicy Działki Leśne na temat planowanych zmian dotyczących wprowadzenia jednokierunkowych dróg na terenie dzielnicy,
4.5. wydania opinii Rady Dzielnicy Działki Leśne na temat planowanych zmian dotyczących wprowadzenia jednokierunkowych dróg na terenie dzielnicy,
4.6. wydania opinii Rady Dzielnicy Działki Leśne na temat planowanych zmian dotyczących wprowadzenia jednokierunkowych dróg na terenie dzielnicy.
5. Omówienie bieżących pism i spraw.
6. Ustalenie terminu następnej sesji.
7. Wolne wnioski.
8. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Zarządu Dzielnicy
Wojciech Jankowski
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Ewa Mącik
Data wytworzenia informacji: 08.03.2021
Data udostępnienia informacji: 08.03.2021