XV sesja Rady Dzielnicy Działki Leśne z dnia 12 stycznia 2021 r.

Zwołuję XV sesję Rady Dzielnicy Działki Leśne na dzień 12 stycznia 2021 r. na godz. 18:00.
(sesja w trybie zdalnym)

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XIV sesji.
4. Podjęcia uchwały w sprawie wystąpienia do Prezydenta Miasta Gdyni z wnioskiem o przeniesienie na rok 2021 niewykorzystanych w roku 2020 statutowych środków finansowych Dzielnicy Działki Leśne.
5. Omówienie bieżących pism i spraw.
6. Ustalenie dyżurów radnych.
7. Ustalenie terminu następnej sesji.
8. Wolne wnioski.
9. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Zarządu Dzielnicy
Wojciech Jankowski
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Ewa Mącik
Data wytworzenia informacji: 04.01.2021
Data udostępnienia informacji: 04.01.2021