XIX sesja Rady Dzielnicy Działki Leśne w dniu 7 września 2021 r.

Zwołuję XIX sesję Rady Dzielnicy Działki Leśne na dzień 7 września 2021 r. na godzinie 18:00  w budynku Szkoły Podstawowej nr 26, przy ul. Tatrzańskiej 40 w Gdyni.
Sesja odbędzie się z zachowaniem obowiązujących zasad  bezpieczeństwa.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XVIII sesji.
4. Podjęcie uchwały w sprawie projektu planu finansowego dzielnicy Działki Leśne na rok 2022.
5. Omówienie bieżących pism i spraw.
6. Ustalenie terminu następnej sesji.
7. Wolne wnioski.
8. Zakończenie obrad.


Przewodniczący Zarządu Dzielnicy
Wojciech Jankowski
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Izabela Procelli-Szynwelska
Data wytworzenia informacji: 30.08.2021
Data udostępnienia informacji: 30.08.2021