XIV sesja Rady Dzielnicy Działki Leśne z dnia 17 listopada 2020 r.

Zwołuję XIV sesję Rady Dzielnicy Działki Leśne na dzień 17 listopada 2020 r. na godz. 18:00.
(sesja w trybie zdalnym)

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XIII sesji.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia środków na wymianę opraw LED w dzielnicy, w ramach zadań inwestycyjno-remontowych Rady Dzielnicy Działki Leśne przewidzianych do realizacji w latach 2019-2023.
5. Omówienie bieżących pism i spraw.
6. Ustalenie dyżurów radnych.
7. Ustalenie terminu następnej sesji.
8. Wolne wnioski.
9. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Zarządu Dzielnicy
Wojciech Jankowski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Magdalena Rezler-Dunajewska
Ostatnio zmodyfikował: Ewa Mącik
Data wytworzenia informacji: 09.11.2020
Data udostępnienia informacji: 09.11.2020
Ostatnia aktualizacja: 09.11.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
09.11.2020 11:38 Aktualizacja treści Ewa Mącik
09.11.2020 11:37 Aktualizacja treści Ewa Mącik
09.11.2020 11:25 Korekta Magdalena Rezler-Dunajewska