XIII sesja Rady Dzielnicy Działki Leśne z dnia 29 września 2020 r.

Działając na podstawie § 14 ust. 1 Statutu Dzielnicy Działki Leśne, przyjętego uchwałą Rady Miasta Gdyni nr V/134/19 z 23 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Działki Leśne (tekst jedn. Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 25 stycznia 2019 r. poz.477) zwołuję XIII sesję Rady Dzielnicy Działki Leśne na dzień 29 września 2020 r. o godz. 18:00 w budynku Szkoły Podstawowej nr 26, przy ul. Tatrzańskiej 40 w Gdyni.
(sesja w reżimie sanitarnym bez udziału mieszkańców)

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XII sesji.
4. Podjęcia uchwał w następujących sprawach:
4.1. przyjęcia Planu Finansowego dzielnicy Działki Leśne na rok 2021,
4.2. wskazania do realizacji listy zadań inwestycyjno-remontowych na lata 2019 – 2023.
5. Sprawozdanie komisji konkursowej „Gdynia w kwiatach”.
6. Omówienie bieżących pism i spraw.
7. Ustalenie dyżurów radnych.
8. Ustalenie terminu następnej sesji.
9. Wolne wnioski.
10. Zakończenie obrad.
 
Przewodniczący Zarządu Dzielnicy
Wojciech Jankowski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Magdalena Rezler-Dunajewska
Ostatnio zmodyfikował: Ewa Mącik
Data wytworzenia informacji: 22.09.2020
Data udostępnienia informacji: 22.09.2020
Ostatnia aktualizacja: 23.09.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
23.09.2020 11:00 Korekta Ewa Mącik
23.09.2020 11:00 Aktualizacja treści Ewa Mącik
22.09.2020 08:25 Aktualizacja treści Magdalena Rezler-Dunajewska
22.09.2020 08:25 Aktualizacja treści Magdalena Rezler-Dunajewska