XII Sesja Rady Dzielnicy Działki Leśne w dniu 8 września 2020r.

XII Sesja Rady Dzielnicy Działki Leśne w dniu 8 września 2020r.

Działając na podstawie §14 ust. 1 Statutu Dzielnicy Działki Leśne, przyjętego uchwałą Rady Miasta Gdyni nr V/134/19 z 23 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Działki Leśne (tekst jedn. Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 25 stycznia 2019 r. poz.477 )
zwołuję XII sesję Rady Dzielnicy Działki Leśne na dzień 8 września 2020 r., o godzinie 18.00 w budynku  Szkoły Podstawowej nr 26, przy ul. Tatrzańskiej 40 w Gdyni.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie kworum,
2. Przyjęcie porządku obrad,
3. Przyjęcie protokołu z XII Sesji,
4. Podjęcia uchwał w następujących sprawach:
4.1. powołania komisji doraźnej ds. przyznania nagród dodatkowych w konkurskie „Gdynia w kwiatach” i określenia jej składu osobowego,
4.2. zmiany treści Uchwały nr IX/14/2020 z dnia 25 lutego 2020 roku Rady Dzielnicy Działki Leśne,
4.3. przyjęcia projektu Planu Finansowego dzielnicy Działki Leśne na rok 2021,
5. Omówienie bieżących pism i spraw,
6. Ustalenie dyżurów radnych,
7. Ustalenie terminu następnej Sesji,
8. Wolne wnioski,
9. Zakończenie obrad.
 
 
Przewodniczący Zarządu Dzielnicy
Wojciech Jankowski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Dorota Matejczyk-Waletko
Ostatnio zmodyfikował: Dorota Matejczyk-Waletko
Data wytworzenia informacji: 31.08.2020
Data udostępnienia informacji: 31.08.2020
Ostatnia aktualizacja: 31.08.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
31.08.2020 10:53 Aktualizacja treści Dorota Matejczyk-Waletko