XII sesja Rady Dzielnicy Działki Leśne z dnia 8 września 2020 r.

Działając na podstawie § 14 ust. 1 Statutu Dzielnicy Działki Leśne, przyjętego uchwałą Rady Miasta Gdyni nr V/134/19 z 23 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Działki Leśne (tekst jedn. Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 25 stycznia 2019 r. poz.477 ) zwołuję XII sesję Rady Dzielnicy Działki Leśne na dzień 8 września 2020 r., o godz. 18:00 w budynku Szkoły Podstawowej nr 26, przy ul. Tatrzańskiej 40 w Gdyni.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XII sesji.
4. Podjęcia uchwał w następujących sprawach:
4.1. powołania komisji doraźnej ds. przyznania nagród dodatkowych w konkurskie „Gdynia w kwiatach” i określenia jej składu osobowego,
4.2. zmiany treści Uchwały nr IX/14/2020 z dnia 25 lutego 2020 roku Rady Dzielnicy Działki Leśne,
4.3. przyjęcia projektu Planu Finansowego dzielnicy Działki Leśne na rok 2021.
5. Omówienie bieżących pism i spraw.
6. Ustalenie dyżurów radnych.
7. Ustalenie terminu następnej sesji.
8. Wolne wnioski.
9. Zakończenie obrad.
 
Przewodniczący Zarządu Dzielnicy
Wojciech Jankowski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Dorota Matejczyk-Waletko
Ostatnio zmodyfikował: Ewa Mącik
Data wytworzenia informacji: 31.08.2020
Data udostępnienia informacji: 31.08.2020
Ostatnia aktualizacja: 23.09.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
23.09.2020 11:07 Korekta Ewa Mącik
23.09.2020 11:07 Aktualizacja treści Ewa Mącik
31.08.2020 10:53 Aktualizacja treści Dorota Matejczyk-Waletko