XI sesja Rady Dzielnicy Działki Leśne z dnia 28 lipca 2020 r.

Działając na podstawie § 14 ust. 1 Statutu Dzielnicy Działki Leśne, przyjętego uchwałą Rady Miasta Gdyni nr V/134/19 z 23 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Działki Leśne (tekst jedn. Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 25 stycznia 2019 r. poz.477) zwołuję XI sesję Rady Dzielnicy Działki Leśne na dzień 28 lipca 2020 r., o godzinie 18:00 w budynku Szkoły Podstawowej nr 26, przy ul. Tatrzańskiej 40 w Gdyni.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z X sesji.
4. Podjęcia uchwał w następujących sprawach:
4.1. zmiany Planu Finansowego Dzielnicy Działki Leśne na rok 2020,
4.2. wydania opinii Rady Dzielnicy Działki Leśne na temat możliwych wariantów przebudowy budynku Szkoły Podstawowej nr 26 w siedzibie przy ul. Wolności 25,
4.3. wystąpienia do Prezydenta Miasta Gdyni z wnioskiem o ogłoszenie konsultacji społecznych listy zadań inwestycyjno-remontowych na lata 2019 – 2023,
4.4. uchwalenia sprawozdania z działalności Rady Dzielnicy Działki Leśne za rok 2019,
4.5. przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Dzielnicy Działki Leśne za rok 2019.
5. Omówienie bieżących pism i spraw.
6. Ustalenie dyżurów radnych.
7. Ustalenie terminu następnej sesji.
8. Wolne wnioski.
9. Zakończenie obrad.
 
 
Przewodniczący Zarządu Dzielnicy
Wojciech Jankowski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Ewa Mącik
Ostatnio zmodyfikował: Ewa Mącik
Data wytworzenia informacji: 07.07.2020
Data udostępnienia informacji: 07.07.2020
Ostatnia aktualizacja: 07.07.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
07.07.2020 12:30 Aktualizacja treści Ewa Mącik