X Sesja Rady Dzielnicy Działki Leśne z dnia 16 czerwca 2020 r.

Działając na podstawie par. 14 ust. 2 Statutu Dzielnicy Działki Leśne przyjętego  Uchwałą Rady Miasta Gdyni nr V/134/19 z dnia 23 stycznia 2019r. – (Dz. Urz. Woj. Pom. poz. 477), zwołuję X Sesję Rady Dzielnicy Działki Leśne na dzień  16 czerwca 2020r., godz. 18.00, w budynku  Szkoły Podstawowej nr 26, przy ul. Tatrzańskiej 40 w Gdyni.
 
Proponuję przyjęcie w dniu 16 czerwca 2020r. następującego porządku obrad:
 
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie kworum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z IX Sesji.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia listy zadań inwestycyjno-remontowych wg priorytetu, wskazanych we wstępnej liście zadań inwestycyjno-remontowych na lata 2019 – 2023 przez Radę Dzielnicy Działki Leśne.
5. Omówienie bieżących pism i spraw.
6. Ustalenie dyżurów radnych.
7. Ustalenie terminu następnej Sesji.
8. Wolne wnioski.
9. Zakończenie obrad.
  
Uprzejmie proszę o zastosowanie się do obowiązujących obecnie zasad bezpieczeństwa. 
 
Przewodnicząca Rady Miasta Gdyni
Joanna Zielińska

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Dorota Nelke
Ostatnio zmodyfikował: Dorota Nelke
Data wytworzenia informacji: 04.06.2020
Data udostępnienia informacji: 04.06.2020
Ostatnia aktualizacja: 04.06.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
04.06.2020 18:05 Aktualizacja treści Dorota Nelke
04.06.2020 15:33 Korekta Dorota Nelke