VIII sesja Rady Dzielnicy Działki Leśne z dnia 7 stycznia 2020 r.

Działając na podstawie §14 ust. 1 Statutu Dzielnicy Działki Leśne, przyjętego uchwałą Rady Miasta Gdyni nr V/134/19 z 23 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Działki Leśne (tekst jedn. Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 25 stycznia 2019 r. poz.477 )
zwołuję VIII sesję Rady Dzielnicy Działki Leśne na dzień 7 stycznia  2020 r., o godzinie 18.00 w siedzibie Rady Dzielnicy przy ul. Witomińskiej 8 w Gdyni.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z VII sesji.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii Rady Dzielnicy Działki Leśne na temat organizacji ruchu na ul. Pomorskiej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii Rady Dzielnicy Działki Leśne na temat lokalizacji Szkoły Podstawowej nr 26.
6. Omówienie bieżących pism i spraw.
7. Wolne wnioski.
8. Ustalenie dyżurów radnych.
9. Ustalenie terminu następnej sesji.
10.Zakończenie obrad.
 
Przewodniczący Zarządu Dzielnicy
Wojciech Jankowski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Dorota Matejczyk-Waletko
Ostatnio zmodyfikował: Ewa Mącik
Data wytworzenia informacji: 30.12.2019
Data udostępnienia informacji: 30.12.2019
Ostatnia aktualizacja: 17.02.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
17.02.2020 13:34 Aktualizacja treści Ewa Mącik
07.01.2020 08:21 Aktualizacja treści Ewa Mącik
30.12.2019 09:35 Aktualizacja treści Dorota Matejczyk-Waletko
30.12.2019 09:34 Aktualizacja treści Dorota Matejczyk-Waletko
30.12.2019 09:09 Aktualizacja treści Dorota Matejczyk-Waletko
30.12.2019 09:08 Aktualizacja treści Dorota Matejczyk-Waletko
30.12.2019 09:05 Aktualizacja treści Dorota Matejczyk-Waletko
30.12.2019 09:03 Aktualizacja treści Dorota Matejczyk-Waletko
30.12.2019 09:01 Aktualizacja treści Dorota Matejczyk-Waletko
30.12.2019 08:54 Dodanie informacji Dorota Matejczyk-Waletko