VII sesja Rady Dzielnicy Działki Leśne z dnia 3 grudnia 2019 r.

VII Sesja Rady Dzielnicy Działki Leśne w dniu 3 grudnia 2019r.

Działając na podstawie §14 ust. 1 Statutu Dzielnicy Działki Leśne, przyjętego uchwałą Rady Miasta Gdyni nr V/134/19 z 23 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Działki Leśne (tekst jedn. Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 25 stycznia 2019 r. poz.477 ) zwołuję VII sesję Rady Dzielnicy Działki Leśne na dzień 3 grudnia  2019 r., o godzinie 18.00 w siedzibie Rady Dzielnicy przy ul. Witomińskiej 8 w Gdyni.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie kworum,
2. Przyjęcie porządku obrad,
3. Przyjęcie protokołu z VI Sesji,
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Planu Finansowego dzielnicy na rok 2019,
5. Podjęcie uchwały wskazującej wstępną listę zadań inwestycyjno-remontowych przewidzianych do realizacji w latach 2019-2023,
6. Omówienie bieżących pism i spraw,
7. Ustalenie dyżurów radnych,
8. Ustalenie terminu następnej Sesji,
9. Wolne wnioski,
10. Zakończenie obrad.
 
 
Przewodniczący Zarządu Dzielnicy
Wojciech Jankowski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Magdalena Rezler-Dunajewska
Ostatnio zmodyfikował: Magdalena Rezler-Dunajewska
Data wytworzenia informacji: 26.11.2019
Data udostępnienia informacji: 26.11.2019
Ostatnia aktualizacja: 26.11.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
26.11.2019 12:57 Aktualizacja treści Magdalena Rezler-Dunajewska
26.11.2019 12:56 Aktualizacja treści Magdalena Rezler-Dunajewska
26.11.2019 12:54 Dodanie informacji Magdalena Rezler-Dunajewska