VI sesja Rady Dzielnicy Działki Leśne z dnia 5 listopada 2019 r.

VI Sesja Rady Dzielnicy Działki Leśne w dniu 5 listopada 2019 r.
Działając na podstawie §14 ust. 1 Statutu Dzielnicy Działki Leśne, przyjętego uchwałą Rady Miasta Gdyni nr V/134/19 z 23 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Działki Leśne (tekst jedn. Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 25 stycznia 2019 r. poz.477)
zwołuję VI sesję Rady Dzielnicy Działki Leśne na dzień 5 listopada 2019 r., o godz. 18:00 w siedzibie Rady Dzielnicy przy ul. Witomińskiej 8 w Gdyni.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z V sesji.
4. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia reprezentowania rady w grupie roboczej do prac nad zmianami do Statutów Dzielnic.
5. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia zarządu do działania w sprawach należących do właściwości Rady Dzielnicy.
6. Omówienie bieżących pism i spraw.
7. Ustalenie dyżurów radnych.
8. Ustalenie terminu następnej sesji.
9. Wolne wnioski.
10. Zakończenie obrad.
 
Przewodniczący Zarządu Dzielnicy
Wojciech Jankowski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Ewa Mącik
Data wytworzenia informacji: 30.10.2019
Data udostępnienia informacji: 30.10.2019