V sesja Rady Dzielnicy Działki Leśne z dnia 1 października 2019 r.

Działając na podstawie § 14 ust. 1 Statutu Dzielnicy Działki Leśne, przyjętego uchwałą Rady Miasta Gdyni nr V/134/19 z 23 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Działki Leśne
zwołuję V sesję Rady Dzielnicy Działki Leśne na dzień 1 października 2019 r. o godz. 18:00
w siedzibie Rady Dzielnicy Działki Leśne przy ul. Witomińskiej 8 w Gdyni.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu IV sesji.
4. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia projektu Planu Finansowego dzielnicy na rok 2020.
5. Sprawozdanie komisji konkursowej Gdynia w kwiatach.                                               
6. Informacja o pracy Zarządu Dzielnicy.
7. Omówienie bieżących pism i spraw..
8. Ustalenie dyżurów radnych.
9. Ustalenie terminu następnej sesji.
10. Wolne wnioski.
11. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Zarządu Dzielnicy
Wojciech Jankowski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Ewa Mącik
Data wytworzenia informacji: 24.09.2019
Data udostępnienia informacji: 24.09.2019