IX sesja Rady Dzielnicy Działki Leśne z dnia 25 lutego 2020 r.

Działając na podstawie § 14 ust. 1 Statutu Dzielnicy Działki Leśne, przyjętego uchwałą Rady Miasta Gdyni nr V/134/19 z 23 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Działki Leśne (tekst jedn. Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 25 stycznia 2019 r. poz.477)
zwołuję IX sesję Rady Dzielnicy Działki Leśne na dzień 25 lutego 2020 r.,
o godz. 18:00 w siedzibie Rady Dzielnicy przy ul. Witomińskiej 8 w Gdyni.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z VIII sesji.
4. Podjęcie uchwały w spawie zmiany Planu Finansowego Dzielnicy Działki Leśne na rok 2020.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do „Dzielnicowego programu bezpieczeństwa poprzez wymianę opraw na LED w lampach drogowych” w ramach zadań inwestycyjno-remontowych Rady Dzielnicy Działki Leśne przewidzianych do realizacji w latach 2019-2023.
6. Podjęcie uchwały w sprawie dofinansowania zadania inwestycyjno- remontowego „Budowa oświetlenia pomiędzy ulicami: Białostocką i Podolską w Gdyni”.
7. Omówienie bieżących pism i spraw.
8. Ustalenie dyżurów radnych.
9. Ustalenie terminu następnej sesji.
10. Wolne wnioski.
11. Zakończenie obrad.
 
Przewodniczący Zarządu Dzielnicy
Wojciech Jankowski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Ewa Mącik
Ostatnio zmodyfikował: Ewa Mącik
Data wytworzenia informacji: 17.02.2020
Data udostępnienia informacji: 17.02.2020
Ostatnia aktualizacja: 17.02.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
17.02.2020 13:33 Aktualizacja treści Ewa Mącik