IV sesja Rady Dzielnicy Działki Leśne z dnia 3 września 2019 r.

Działając na podstawie § 14 ust. 1 Statutu Dzielnicy Działki Leśne, przyjętego uchwałą Rady Miasta Gdyni nr V/134/19 z 23 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Działki Leśne (tekst jedn. Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 25 stycznia 2019 r. poz.477)
zwołuję IV sesję Rady Dzielnicy Działki Leśne na dzień 3 września 2019 r. o godz. 18:00 w siedzibie Rady Dzielnicy Działki Leśne przy ul. Witomińskiej 8 w Gdyni.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu III sesji.
4. Informacja o pracy Zarządu Dzielnicy.
5. Omówienie bieżących pism i spraw.
6. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia projektu Planu Finansowego dzielnicy na rok 2020.
7. Ustalenie dyżurów radnych.
8. Ustalenie terminu następnej sesji.
9. Wolne wnioski.
10. Zakończenie obrad.
 
Przewodniczący Zarządu Dzielnicy
Wojciech Jankowski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Ewa Mącik
Ostatnio zmodyfikował: Ewa Mącik
Data wytworzenia informacji: 26.08.2019
Data udostępnienia informacji: 26.08.2019
Ostatnia aktualizacja: 26.08.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
26.08.2019 11:23 Aktualizacja treści Ewa Mącik
26.08.2019 11:23 Aktualizacja treści Ewa Mącik